Publicatie

Publicatie datum

Het belang van ziektepercepties voor zelfmanagement – COPD als voorbeeld.

Heijmans, M. Het belang van ziektepercepties voor zelfmanagement – COPD als voorbeeld. www.nivel.nl: NIVEL, 2013. 7 p.
Download de PDF
Goede zorg voor COPD stelt de patiënt centraal. Rekening houden met de persoonlijke ideeën die de COPD patiënt heeft over zijn ziekte en behandeling hoort daarbij. De persoonlijke ideeën van patiënten worden ziektepercepties genoemd. Zij spelen een belangrijke rol in de wijze waarop een patiënt met zijn ziekte omgaat in het dagelijks leven en zijn daarom ook van belang voor zorgverleners.
Dit factsheet geeft inzicht in de ziektepercepties van mensen met COPD en in de betekenis van deze percepties voor het zelfmanagement gedrag van patiënten. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van 345 mensen met COPD die deelnemen aan de Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD. Deze monitor wordt door het NIVEL uitgevoerd met subsidie van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).