Publicatie

Publicatie datum

Het dienstenaanbod van huisartsen in gezondheidscentra en andere praktijkvormen: de uitoefening van verloskunde, jeugdgezondheidszorg en aspecten van preventieve zorg vergeleken.

Boerma, W.G.W., Hamers, R.T.J., Groenewegen, P.P. Het dienstenaanbod van huisartsen in gezondheidscentra en andere praktijkvormen: de uitoefening van verloskunde, jeugdgezondheidszorg en aspecten van preventieve zorg vergeleken. Gezondheid & Samenleving: 1986, 7(4), p. 237-243.
Download de PDF
In dit onderzoek staan twee vragen centraal:
- Zijn er verschillen in de uitvoering van verloskunde, jeugdgezondheidszorg en aspecten van preventieve zorg tussen huisartsen in gezondheidscentra en hun collega's in andere praktijkvormen?
- In hoeverre blijven deze verschillen bestaan als rekening wordt gehouden met enkele "structurele" factoren?

Enige conclusies:
-Hypertensie wordt nog zeker niet op grote schaal systematisch opgespoord door de huisarts; in gezondheidscentra doen de huisartsen daar (nog) minder vaak aan dan in ander praktijkvormen.
- Recent afgestudeerden scoren lager dan de reeds langer afgestudeerden bij systematische opsporing van hypertensie.
-Het systematisch preven adviseren (dit wil zeggen zonder dat klachten daartoe aanleiding geven) met betrekking tot roken, veel drinken en overgewicht is nog bepaald geen gebruik in de huisartspraktijk. Gezondheidscentra zijn daarop zeker geen uitzondering.
-Huisartsen met relatief grotere praktijken geven vaker aan prefentief te adviseren dan hun collega's met kleinere praktijken.
- Wat betreft de preventieve taken zou het zo kunnen zijn dat in gezondheidscentra meer nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de patient, op ontmedicalisering en het voorkomen van somatische fixatie een beleid dat op gespannen voet kan staan met teveel 'bemoeizucht'.