Publicatie

Publicatie datum

Het effect van Hartcoach: een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement.

Leemrijse, C., Veenhof, C., Dijk, L. van. Het effect van Hartcoach: een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 45 p.
Download de PDF
Hartpatiënten zijn positief over de telefonische begeleiding van een hartcoach. Bijna 80% weet daarna beter wat te doen om gezond te blijven. Het programma Hartcoach blijkt vooral een positief effect te hebben op lichaamsgewicht, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging.

Hartcoach is een programma van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, waarbij een verpleegkundige (de hartcoach) patiënten na een hartinfarct, bypass- of dotteroperatie telefonisch ondersteunt bij zelfmanagement en verbetering van hun leefstijl. Het programma komt uit Australië en blijkt daar gunstige effecten te hebben op cholesterol, lichaamsgewicht, voeding, angstgevoelens en lichaamsbeweging. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzocht in samenwerking met het AMC voor Zilveren Kruis het effect van Hartcoach in Nederland.

Deskundige hulp
Terwijl in de controlegroep de tailleomvang gelijk blijft en de BMI (gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte) stijgt, neemt in de Hartcoachgroep de tailleomvang af en blijft de BMI gelijk. Deze patiënten gaan meer bewegen en eten meer groente. Angstgevoelens verminderen en zelfmanagement gaat ze makkelijker af. Het programma blijkt vooral aan te slaan bij mannen.

Goede aanvulling
NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: “Hartcoach blijkt een goede aanvulling op de gewone hartrevalidatie in het ziekenhuis. Voor patiënten die de revalidatie in het ziekenhuis echt niet kunnen volgen is Hartcoach misschien een goed en laagdrempelig alternatief. Patiënten zijn heel positief over de gesprekken, ze hebben de tijd om vragen te stellen, wat in het gesprek met de huisarts of cardioloog soms lastiger voor ze is.” Coach Judith Sorgedrager: “Onze gesprekken komen ook op een goed moment. De hartrevalidatie is afgerond, de familie van de patiënt gaat weer over tot de orde van de dag. Maar patiënten zelf blijven zich zorgen maken. In de gesprekken kunnen wij hen niet alleen veel informatie geven maar ook geruststellen.”

Onderzoek
Aan het onderzoek deden 374 patiënten mee, 303 mannen en 71 vrouwen van gemiddeld 60,4 jaar. Driekwart van de patiënten was opgenomen geweest vanwege een hartinfarct, van wie het merendeel daarna een revalidatietraject volgde. Bijna een op de drie had eerder een infarct gehad. De helft van de patiënten kreeg telefonische begeleiding van een hartcoach in gemiddeld vier gesprekken. De andere helft fungeerde als controlegroep. De patiënten voor het onderzoek zijn tussen 2012 en 2014 geworven via het Academisch Medisch Centrum, Spaarneziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Slingeland ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis.