Publicatie

Publicatie datum

Het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt: een kennissynthese.

Jong, J.D. de, Brabers, A.E.M., Bouwhuis, S., Bomhoff, M., Friele, R. Het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt: een kennissynthese. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 69 p.
Download de PDF
In deze kennissynthese hebben we de werking van de zorgverzekeringsmarkt onder de loep genomen. We hebben een aantal ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt beschreven, waarbij we ons hebben gericht op drie thema’s: (1) keuzevrijheid van verzekerden, (2) transparantie en informatie en (3) financiële prikkels. De conclusies per (sub)thema staan in het rapport in boxen samengevat. Hieronder beperken we ons tot het bediscussiëren van een aantal resultaten, waarbij we de thema’s met elkaar verbinden.