Publicatie

Publicatie datum

Het kiezen van een GGZ-instelling: wat vinden cliënten belangrijk?

Bes, R., Wendel, S., Jong, J. de. Het kiezen van een GGZ-instelling: wat vinden cliënten belangrijk? Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 2012, 67(3), p. 136-143.
Download de PDF
In deze studie is onderzocht welke aspecten mensen belangrijk vinden bij het kiezen van een GGZ-instelling en of er verschillen zijn tussen demografische groepen. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen mensen die ver willen reizen voor een GGZ-instelling en mensen die dat niet willen, en of er verschillen zijn tussen mensen die wel of geen ervaring hebben met een GGZ-instelling. De resultaten van een online vragenlijst laten zien dat mensen cliëntgerichtheid, effectiviteit, ervaring met de aandoening en wachttijd het belangrijkst vinden bij het kiezen van een GGZ-instelling. Religieuze signatuur wordt het minst vaak belangrijk gevonden. Hoger opgeleiden hechten meer belang aan aspecten die gerelateerd zijn aan kwaliteit dan lager opgeleide mensen. Deze bevindingen zijn belangrijk omdat ze de werking van het nieuwe zorgstelsel kunnen beïnvloeden. (aut. ref.)
Gegevensverzameling