Publicatie

Publicatie datum

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging in de praktijk: ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden.

Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging in de praktijk: ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, 1,5 jaar na de vaststelling, nog niet breed bekend bij verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Een kwart heeft er nog nooit van gehoord en 38 procent weet niet wat er in staat. Veel kenmerken van goede wijkverpleging die het Kwaliteitskader noemt, zijn volgens de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk aanwezig. Cliënten krijgen nog weinig zorg van een vast team. Daarnaast wordt de zorg ook weinig afgestemd op het leven en dagritme van cliënten. Vooral de randvoorwaarden die werkgevers moeten bieden vragen volgens de verpleegkundigen en verzorgenden nog aandacht, zoals een teamsamenstelling afgestemd op de zorgvraag en mogelijkheden mee te denken over het organisatiebeleid. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden uit de wijkverpleging. (aut. ref.)
Gegevensverzameling