Publicatie

Publicatie datum

Het meten van patiëntervaringen in de medisch specialistische zorg: tijd voor een heroriëntatie? De Transparantiemonitor 2021/2022.

Doorduijn, A., Zagt, A., Springvloet, L., Friele, R., Jong, J. de, Boer, D. de, Bos, N. Het meten van patiëntervaringen in de medisch specialistische zorg: tijd voor een heroriëntatie? De Transparantiemonitor 2021/2022. Utrecht: Nivel, 2022. 27 p.
Download de PDF
Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en hoe transparantie bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Het doel van dit rapport was om te onderzoeken wat het meten van patiëntervaringen, uitgevoerd door ziekenhuizen, oplevert en wat het bijdraagt aan het realiseren van de best passende zorg binnen de medisch specialistische zorg. Voor dit rapport hebben we gesproken met vertegenwoordigers van drie koepelorganisaties, de werkgroep PREMs van het Linnean Initiatief en tien ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken.
Gegevensverzameling