Publicatie

Publicatie datum

Het opsporen van relevante diagnostische studies in Medline: vrije-tekstzoeken versus thesauruszoeken en de zoekterm 'huisartsgeneeskunde'.

Weijden, T. van der, IJzermans, C.J., Dinant, G.J., Duijn, N.P. van, Vet, H.C.W. de, Buntinx, F. Het opsporen van relevante diagnostische studies in Medline: vrije-tekstzoeken versus thesauruszoeken en de zoekterm 'huisartsgeneeskunde'. Huisarts en Wetenschap: 1998, 41(11), 528-532
Doel. Het exploreren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zoekstrategieën voor het opsporen van relevante diagnostische studies via Medline. Design. Het vergelijken van de resultaten van verschillende zoekstrategieën met een standaardcollectie studies over twee onderwerpen: de diagnostische waarde van de bloedbezinking (BSE) bij het differentiëren tussen 'pluis' en 'niet pluis' ten aanzien van een klacht, en de dipstickmethode bij het diagnosticeren van urineweginfecties. De uitkomstmaten waren doeltreffendheid (de door de zoekstrategie geïdentificeerde standaardstudies als proporties van het aantal standaardstudies) en de doelmatigheid (de door de zoekstrategie geïdentificeerde standaardstudies als proportie van het totaal aantal gevonden studies. Resultaten. De combinatie van thesaurus- en vrije-tekstzoeken was doeltreffender dan de thesauruszoekstrategie alleen, voor zowel BSE- als dipstickstudies. Met deze gecombineerde zoekstrategie werd een doeltreffendheid van respectievelijk 0.91 en 0.98, en een doelmatigheid van respectievelijk 0,10 en 0,67 gevonden. Door inperking van het zoekresultaat met huisartsgeneeskundige zoekwoorden steeg de doelmatigheid tot 0,72 respectievelijk 1,00, maar daalde de doeltreffendheid naar 0,10 respectievelijk 0,07. Conclusie. Een gecombineerde zoekstrategie zonder inperking naar huisartsgeneeskundige setting leidt tot het beste resultaat bij het zoeken naar studies naar de waarde van een diagnostische test ten behoeve van een specifieke ziekte. Hoe specifieker het te onderzoeken ziektedomein, des te groter de doelmatigheid van de search. Medline zou moeten voorzien in een term als 'diagnostic evaluation study' in het limit field 'Publication Type' om diagnostische studies te identificeren. (aut.ref.)