Publicatie

Publicatie datum

Het panel: voor- en nadelen van functiedifferentiatie nader bekeken.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Het panel: voor- en nadelen van functiedifferentiatie nader bekeken. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2003, 113(1), 36-37
Lees online
Verpleegkundigen verwachten vooral voordelen van horizontale functiedifferentiatie, zowel voor cliënten als voor henzelf. Over verticale functiedifferentiatie, en met name functiedifferentiatie aan de onderkant, is men veel negatiever.(aut. ref.)
Gegevensverzameling