Publicatie

Publicatie datum

Het perspectief van verpleegkundigen op hun betrokkenheid bij besluitvorming over levensverlengende behandelingen: een kwalitatief onderzoek.

Arends, S.A.M., Thodé, M., Veer, A.J.E. de, Pasman, H.R.W., Francke, A.L., Jongerden, I.P. Het perspectief van verpleegkundigen op hun betrokkenheid bij besluitvorming over levensverlengende behandelingen: een kwalitatief onderzoek. Verpleegkunde: 2023, 38(1), p 16-25.
Download de PDF
Doel
Nagaan hoe ziekenhuisverpleegkundigen hun huidige en wenselijke rol zien in gedeelde besluitvorming over potentieel levensverlengende behandelingen bij patiënten in de laatste levensfase.

Methode
Een vragenlijst-onderzoek bestaande uit 12 stellingen over de wenselijke betrokkenheid bij beslissingen
over levensverlengende behandelingen, en 13 stellingen over de feitelijke betrokkenheid van verpleegkundigen bij deze beslissingen.

Resutaten
In totaal reageerden 179 verpleegkundigen die zorg verlenen aan volwassen patiënten in de laatste levensfase. Verpleegkundigen waren het eens dat zij een rol moeten hebben in beslissingen over levensverlengende behandelingen, waarbij zij aangaven het zeer eens te zijn met ‘Ik vind het mijn taak om op te komen voor mijn patiënt’ en ‘Ik vind het belangrijk dat mijn rol duidelijk is bij het ondersteunen van patiënten bij het nemen van een behandelbeslissing’. Verpleegkundigen gaven aan dat zij in de praktijk vaak niet betrokken zijn bij dergelijke beslissingen, met de minste betrokkenheid bij ‘Actieve deelname aan gesprekken over behandelbeslissingen’ en ‘Ik ondersteun patiënten bij het nemen van een behandelbeslissing’.

Discussie
Toekomstig onderzoek moet zich richten op strategieën die verpleegkundigen in staat stellen een actieve rol te spelen in besluitvorming.

Conclusie
Er is een discrepantie tussen de wenselijke en feitelijke rol van verpleegkundigen bij de besluitvorming over mogelijk levensverlengende behandelingen.
Gegevensverzameling