Publicatie

Publicatie datum

Het Post-COVID-syndroom: hoe definiëren we het en hoe vaak komt het voor?

Bosman, L., Hoek, R. van den, Waarden, W. van, Knottnerus, B., Hek, K., Berends, M., Chu, C., Homburg, M., Dijk, L. van, Berger, M., Bij, S. van der, olde Hartman, T., Muris, J., Peters, L., Verheij, R., Bos, I. Het Post-COVID-syndroom: hoe definiëren we het en hoe vaak komt het voor? Utrecht: Nivel, 2022. 10 p.
Download de PDF
Serie: Aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting

Aanhoudende klachten na een COVID-besmetting, oftewel, het post-COVID-syndroom (PCS, voorheen vaak Long COVID genoemd) krijgt in het nieuws en in de internationale literatuur (Peter et al., 2022, Taquet et al., 2021) steeds meer aandacht. Er is echter nog geen consensus over een bruikbare definitie voor praktijk en onderzoek. Definities lopen uiteen en vaak betreft het onderzoek onder mensen die wegens COVID-19 in het ziekenhuis hebben gelegen. Hierdoor is het lastig voor zorgverleners en onderzoekers om patiënten met PCS te herkennen. Bovendien is een concrete definitie nodig om een schatting te kunnen geven van hoe vaak PCS voorkomt en bij wie, om vervolgens in kaart te brengen wat oorzaken en risico’s zijn en welke zorg deze patiënten krijgen. In deze factsheet vergelijken we het voorkomen van PCS bij verschillende definities en verschillende databronnen; te weten elektronische patiëntendossiers (EPD’s) van de huisartsenzorg en vragenlijsten ingevuld door COVID-19-patiënten.