Publicatie

Publicatie datum

Het screenen van kwetsbare ouderen: onderzoek vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief: evaluatie van het VMS thema Kwetsbare ouderen.

Meulman, M., Merten, H., Wagner, C. Het screenen van kwetsbare ouderen: onderzoek vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief: evaluatie van het VMS thema Kwetsbare ouderen. Utrecht: Nivel, 2021. 107 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het screenen van kwetsbare ouderen om functieverlies tijdens een ziekenhuisopname te beperken en/of voorkomen. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de mate van naleving van de VMS-screeningsbundel, bestaande uit de vier indicatoren: ondervoeding, delirium, fysieke beperkingen en vallen bij kwetsbare ouderen. Het onderzoek kent vier subdoelstellingen:
1. Inzicht krijgen in de nalevingspercentages van de VMS-screeningsbundel voor kwetsbare ouderen in een sample van 10 ziekenhuisafdelingen (Safety-I);
2. Inzicht krijgen in hoe de screening met de VMS-screeningsbundel in de dagelijkse praktijk (Work-As-Done) zich verhoudt tot het zorgproces zoals beschreven in de richtlijnen en de protocollen (Work-As-Imagined) (Safety-II);
3. Achterhalen in hoeverre inzicht in het zorgproces leidt tot een kritische reflectie van zorgprofessionals over (on)gewenste praktijkvariatie en welke procesmatige-, organisatorische veranderingen en/of gedragsveranderingen hierdoor worden geformuleerd en/of geïmplementeerd (Safety-II);
4. Inzicht krijgen in de ervaren veerkracht van het individu en het team op de vier deelnemende afdelingen en welke afwegingen verpleegkundigen maken bij het al dan niet naleven van de protocollen.