Publicatie

Publicatie datum

In het spoor van de eikenprocessierups: gaan de wolven ons inhalen?

Jans, H., IJzermans, J., Dückers, M. In het spoor van de eikenprocessierups: gaan de wolven ons inhalen? Den Haag: Boom Uitgevers, 2020. 147-166 p. Hoofdstuk 7 in: V. Wijkhuijs, M. van Duin e.a. Lessen uit crises en mini-crises 2019, 2020. Den Haag: Boom uitgevers.
Download de PDF
Wanneer we terugblikken op de opkomst van de eikenprocessierups in Nederland en een poging wagen om vooruit te kijken, ook met het oog op nieuwe exoten die naar ons land oprukken, is er maar één echte les te trekken: wees er op tijd bij! Geef ter zake doende informatie en nuanceer het risico.

Het dilemma in beeld- en oordeelvorming speelt mogelijk vooral bij creeping crises. De opkomst van de eikenprocessierups bestreek in pieken van overlast een periode van dertig jaar, terwijl de uitbraak van COVID-19 in de eerste maanden van 2020 laat zien hoe het dilemma ook speelt in kortere tijdslijnen. Zonder een acuut voelbare dreiging voor de volksgezondheid en zorgcapaciteit permitteren autoriteiten en experts zich de luxe om te denken dat het wel zal meevallen.

Maar dat is niet helemaal waar, zie bijvoorbeeld de toenemende overlast van met Lyme besmette teken de laatste decennia. Ook daar lopen de verantwoordelijke overheden niet echt hard, terwijl de gevolgen voor de gezondheid (vele malen) ernstiger zijn dan bij de eikenprocessierups.