Publicatie

Publicatie datum

Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking: analyses van de LINH.

Oostrom, S.H. van, Picavet, H.S.J., Gelder, B.M. van, Lemmens, L.C., Hoeymans, N., Verheij, R.A., Schellevis, F.G., Baan, C.A. Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking: analyses van de LINH. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(3) 20. Abstract. 9e Nederlands Congres Volksgezondheid 2011: 'Samen Investeren in Gezondheid'. 6-7 april 2011, Amsterdam.
Download de PDF
Doelstelling: Door de vergrijzing van de populatie en verbeterde overleving zal het aantal mensen met chronische aandoeningen toenemen, en daarmee ook het aantal mensen met multimorbiditeit. Multimorbiditeit verwijst naar het tegelijkertijd voorkomen voorkomen van ziekten en de term comorbiditeit naar het voorkomen van extra ziekten bij een specifieke ziekte. In deze studie wordt een overzicht gegeven van het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit van chronische ziekten in Nederland op basis van een huisartsenregistratie. Methode: Multimorbiditeit is gebaseerd op registratie van twee of meer van 29 chronische ziekten voor personen die tenminste 3 opeenvolgende jaren in de Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) geregistreerd waren in de periode 2002- 2008. De prevalentie van multimorbiditeit is berekend voor de totale bevolking. Voor personen van 55 jaar en een selectie van 10 specifieke ziekten is clustering en comorbiditeit geanalyseerd. Resultaten: Bijna 34% van de bevolking heeft één chronische ziekte, bijna 13% twee of meer ziekten. Vrijwel alle combinaties van ziekten komen vaker voor dan je op basis van toeval zou verwachten (clustering). Personen van 55 jaar en ouder met een chronische ziekte hebben in meer dan 70% tenminste ook één andere ziekte, comorbiditeit. Veelvoorkomende combinaties van ziekten blijken slechts een beperkt deel van alle multimorbiditeit vte verklaren. Circa 70% van de personen met een specifieke ziekte heeft ook één of meerdere extra ziekten die niet in de top 5 meest voorkomende ziekten staan. Conclusies: De gezondheid van de gemiddelde Nederlander wordt voor een groot deel gekarakteriseerd door multimorbiditeit. Ruim tweederde van 55-plussers met een veel voorkomende chronische ziekte heeft comorbiditeit en dit beperkt zich niet tot specifieke combinaties van ziekten. Vele verschillende combinaties van ziekten komen vaak voor. Deze bevindingen hebben consequenties voor de inrichting van de gezondheidszorg, want met de huidige ziektespecifieke benadering (met o.a. ziektespecifieke zorgstandaarden) kan de zorg voor mensen met multimorbiditeit tekortschieten. (aut. ref.)
Gegevensverzameling