Publicatie

Publicatie datum

Hoe beter de reputatie en het imago van de eigen zorgverzekeraar, des te loyaler de verzekerde?

Out, K.E.M., Bes, R.E., Erp, K.J.P.M. van, Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Hoe beter de reputatie en het imago van de eigen zorgverzekeraar, des te loyaler de verzekerde? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2018, 96
Download de PDF
Verzekerden kunnen jaarlijks wisselen van zorgverzekeraar.

In de literatuur zijn diverse redenen te vinden waarom verzekerden dat niet doen.
Een van deze redenen is de loyaliteit jegens de zorgverzekeraar. Uit onderzoek op het gebied van marketing is bekend dat er een positieve relatie bestaat tussen het beeld van een organisatie en de loyaliteit van consumenten. Het is onduidelijk of deze relatie ook bestaat in de context van zorgverzekeraars.

Methode
Leden van het ‘Verzekerdenpanel’ of het ‘Consumentenpanel Gezondheidszorg’ van het NIVEL, in totaal 2.983 respondenten, vulden in het najaar van 2015 een vragenlijst hierover in.

Resultaten
Onze analyse daarvan laat zien dat de reputatie en het imago van de eigen zorgverzekeraar samenhangen met de loyaliteit van verzekerden. Hoe beter verzekerden de reputatie en het imago van hun eigen verzekeraar beoordelen, des te loyaler zij aan hun zorgverzekeraar zijn. Onze resultaten suggereren ook het bestaan van valse loyaliteit: verzekerden die barrières verwachten bij het overstappen zijn loyaler dan verzekerden die deze belemmeringen niet verwachten.

Conclusie
Opvallend is dat een negatief imago geen effect heeft op de loyaliteit van verzekerden die barrières verwachten: het hebben van een slecht imago helpt verzekerden die barrières verwachten niet over de drempel om de overstap tóch te maken. (aut. ref.)
Gegevensverzameling