Publicatie

Publicatie datum

Hoe gaan zorgverleners om met signalen van disfunctioneren?

Veer, A.J.E. de, Maurits, E.E.M., Francke, A.L. Hoe gaan zorgverleners om met signalen van disfunctioneren? Verpleegkunde: 2015, 30(4), 4-10
Download de PDF
Disfunctioneren is een veelal structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening waarin cliënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen. Doel van dit artikel is inzicht geven in hoe zorgverleners omgaan met signalen van disfunctioneren bij collega’s of artsen.

Conclusies
- Als zorgverleners zien dat een ander (mogelijk) disfunctioneert dan wordt dat meestal bespreekbaar gemaakt. - Zorgverleners zien de signalen van disfunctioneren vooral bij collega’s binnen de eigen instelling.