Publicatie

Publicatie datum

Home care across Europe: current structure and future challenges.

Genet, N., Boerma, W., Kroneman, M., Hutchinson, A., Saltman, R.B. Home care across Europe: current structure and future challenges. Kopenhagen: WHO, 2012. 145 p.
Download de PDF
In opdracht van de Europese Commissie heeft het NIVEL de thuiszorg in 31 Europese landen in kaart gebracht. De studie toont aan dat beleidsmakers in de verschillende landen – ondanks grote verschillen in cultuur, beschikbare middelen en zorgsystemen – veel kunnen leren van elkaars aanpak en struikelblokken.

Thuiszorg heeft in de verschillende Europese landen een verschillende betekenis en doel, variërend van een vangnet voor mensen zonder familie tot een recht voor alle inwoners op zowel verpleging als huishoudelijke hulp zonder enige eigen bijdrage. In Bulgarije is thuiszorg bijvoorbeeld alleen toegankelijk in enkele gemeenten en daarbinnen alleen voor mensen die leven in schrijnende omstandigheden. In Griekenland is thuiszorg lang grotendeels door de Europese Unie betaald en is de vraag welke gevolgen de bezuinigingsmaatregelen zullen hebben. In Noordwest-Europa, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland, is de thuiszorg uitgebreid georganiseerd, maar lopen de overheden tegen de grenzen van de financiering aan.

EURHOMAP
Het EURHOMAP-project (Mapping Professional Home Care in Europe) brengt de thuiszorg in kaart in 31 Europese landen. Het biedt politici, beleidsmakers, onderzoekers en zorgverleners informatie waarmee ze de thuiszorg in hun land kunnen vergelijken met die van andere Europese landen. In het bijzonder informatie over organisatorische en financiële aspecten van de thuiszorg en over de voorzieningen in een land. In landen zoals Frankrijk en Duitsland en ook voor een deel in Nederland kunnen mensen bijvoorbeeld zelf geld krijgen om zorg in te kopen. In Engeland bestaat die mogelijkheid niet.

Vangnet
Thuiszorg wordt vaak via twee verschillende wegen geregeld. De ene weg is die van gezondheidszorg en wijkverpleging, de andere die van de schoonmaakdienst en huishoudelijke hulp. In de meeste landen loopt dit ook via verschillende ministeries waardoor de afstemming lastig is. De grote culturele verschillen tussen de Europese landen zie je ook terug in de thuiszorg. Het varieert van zorg met een grote rol voor de familie, tot een uitgebreid vangnet van professionele hulp. Je ziet in alle landen wel dat wordt geprobeerd ouderen – de grootgebruikers van de thuiszorg – en chronisch zieken zo min mogelijk in instellingen op te nemen, en ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Leren
NIVEL-onderzoeker Wienke Boerma: “In deze tijden van bezuiniging zijn de Noordwest-Europese landen niet meer zo vanzelfsprekend het voorbeeld voor landen die hun thuiszorg nog aan het opzetten zijn. Het is nu eerder zo dat die rijke landen, nu ze een stapje terug moeten doen, hun licht kunnen opsteken in landen waar de thuiszorg minder royaal is opgezet”

Voor onder meer landenspecifieke informatie zie: www.nivel.nl/en/home-care