Publicatie

Publicatie datum

Huisartsen hebben behoefte aan meer scholing om voedingsadvies te kunnen geven.

Verberne, L., Leemrijse, C., Brabers, A., Korevaar, J. Huisartsen hebben behoefte aan meer scholing om voedingsadvies te kunnen geven. Utrecht: Nivel, 2020. 11 p.
Download de PDF
Advisering bij voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen behoort tot het domein van huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten, zoals beschreven in de NHG-Zorgmodule Leefstijl Voeding. Voedingsadvies wordt gegeven om te voorkomen dat mensen ziek worden, maar is ook onderdeel van de behandeling van mensen die ziek zijn, om de gezondheid te verbeteren en klachten te verminderen. Het is echter onduidelijk wat huisartsen zelf doen omtrent voedingsadvies. In opdracht van het Voedingscentrum heeft het Nivel begin 2020 een representatieve groep huisartsen uitgenodigd om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. In dit onderzoek is aan huisartsen gevraagd of zij zelf voedingsadvies geven, of ze hierbij barrières ervaren, of ze hierover intercollegiaal overleg op het gebied van voeding voeren, welke informatiebronnen ze gebruiken bij het geven van voedingsadvies en of ze behoefte hebben aan meer scholing op het gebied van voeding.