Publicatie

Publicatie datum

Huisartseninkomens in West-Europa.

Zee, J. van der, Groenewegen, P.P., Haaften, R. van. Huisartseninkomens in West-Europa. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1991, 135(18), p. 808-813
Het doel van de studie was het verkrijgen van een globaal inzicht in de inkomenspositie van huisartsen in West-Europa. De vraagstelling was:
- Wat zijn de bedragen die huisartsen in verschillende Europese landen na aftrek van kosten en vóór belas­tingen te besteden hebben en hoe verhouden deze bedragen zich tot een algemene indicatie van de inko­mens in die landen.
- Kan men deze (gemiddelde en globale) inkomens van huisartsen in verband brengen met enkele kenmerken van de positie van de huisarts in de verschillende stelsels van gezondheidszorg, zoals huisartsendichtheid, taakbreedte en toegankelijkheid van specialistische hulp.