Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met eczeem.

Verberne, L., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met eczeem. Utrecht: Nivel, 2020. 34 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

Uit gesprekken met verschillende belanghebbende partijen van het zorgtraject “Ziekten van huid en onderhuid” kwamen aanwijzingen naar voren dat de zorg bij eczeem mogelijk nog beter kan op het vlak van het tijdig herkennen en diagnosticeren van eczeem en bij het verwijzen van patiënten. Daarnaast zijn er signalen dat psychische/psychosociale ondersteuning bij patiënten met eczeem niet altijd wordt geboden wanneer dit passend is (Zorginstituut Nederland, 2019).
In deze factsheet worden de resultaten weergegeven van nader onderzoek aan patiënten met eczeem.