Afgesloten
2020

Zorgpatronen bij de huisarts: zorggebruik van tien patiëntengroepen, 2019-2020

Duur: okt 2019 - sept 2020

Achtergrond
Zorginstituut Nederland heeft voor het programma 'Zinnige Zorg' een systematische werkwijze ontworpen om de wijze van het gebruik van zorg uit het verzekerde basispakket door te lichten. Hieruit zijn elf verschillende patiëntengroepen naar voren gekomen waarvoor het wenselijk is om het gebruik van zorg bij de huisarts nader in kaart te brengen.

Doel
Het nader in kaart brengen van het gebruik van zorg bij de huisarts door elf specifieke patiëntgroepen: aantallen contacten, geneesmiddelenvoorschriften, verwijzingen naar andere zorgverleners. Voor de betreffende aandoening en voor eventuele andere gezondheidsproblemen.

Methode
We gebruiken hierbij gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaat
Per patiëntgroep een rapporten met resultaten. Zorginstituut Nederland zal de resultaten van de analyses gebruiken voor het opstellen van concrete verbeterplannen die worden opgenomen in een 'Verbetersignalement'. Daarin zal worden beschreven welke verbeteringen in de zorg nodig zijn en wat die opleveren in termen van kwaliteit, gezondheid en eventueel vermijding van kosten. Dat verbetersignalement wordt aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
Projectpartners
RadboudUMC; Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)