Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met maagklachten: H. pylori diagnostiek en verwijzingen naar de tweede lijn.

Verberne, L., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met maagklachten: H. pylori diagnostiek en verwijzingen naar de tweede lijn. Utrecht: Nivel, 2020. 8 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

Om meer inzicht te krijgen in de inzet van H.pylori diagnostiek en het aantal verwijzingen voor patiënten met maagklachten in de huisartsenpraktijk heeft het Zorginstituut een aantal vragen opgesteld. In deze factsheet worden deze vragen beantwoord.