Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met maculadegeneratie en staar.

Prins, A., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met maculadegeneratie en staar. Utrecht: Nivel, 2020. 9 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

Uit een analyse in het kader van Zinnige Zorg van het Zorginstituut kwam naar voren dat de zorg voor mensen met maculadegeneratie en staar verbeterd zou kunnen worden. In deze factsheet worden vragen beantwoord over het aantal contacten voor verwijzing, de snelheid van verwijzen en contacten na verwijzing voor patiënten met maculadegeneratie en staar in de huisartsenpraktijk.