Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met onderste luchtweginfecties en/of pneumonie: voorschrijven van antibiotica en inzet van CRP testen.

Prins, A., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met onderste luchtweginfecties en/of pneumonie: voorschrijven van antibiotica en inzet van CRP testen. Utrecht: Nivel, 2020. 18 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

Voor patiënten met onderste luchtweginfecties en/of pneumonie zijn er wellicht verbeteringen mogelijk in het voorschrijven van antibiotica en het gebruik van de CRP-test (c-reactive protein). Daarnaast wil men meer inzicht in het deel van de patiënten met een onderste luchtweginfectie en/of pneumonie dat wordt verwezen naar de tweede lijn [Zorginstituut Nederland, 2019].
In deze factsheet worden de resultaten weergegeven van nader onderzoek naar de zorg aan patiënten met onderste luchtweginfecties en/of pneunomie.