Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met psoriasis.

Verberne, L., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met psoriasis. Utrecht: Nivel, 2020. 20 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

Uit analyse van het zorgtraject “Ziekten van huid en onderhuid” kwam naar voren dat voor psoriasis wellicht verbeteringen mogelijk zijn in het tijdig herkennen van psoriasis en bij het verwijzen van patiënten. Daarnaast waren er signalen dat de optie van psychische ondersteuning bij patiënten met psoriasis niet altijd wordt geboden (Zorginstituut Nederland, 2019). In deze factsheet worden de resultaten weergegeven van nader onderzoek naar de zorg voor patiënten met psoriasis.