Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met reumatoïde artritis: verwijzingen, diagnostiek en cardiovasculair risicomanagement.

Flinterman, L., Prins, A., Verheij, R. Huisartsenzorg aan patiënten met reumatoïde artritis: verwijzingen, diagnostiek en cardiovasculair risicomanagement. Utrecht: NIvel, 2020. 11 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

Ïn het kader van het onderzoeksprogramma Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland kwam reumatoïde artritis in aanmerking voor verdere verdiepende analyses, door de hoge kosten die met deze aandoening gemoeid zijn, de aanwezigheid van duidelijke en actuele richtlijnen en signalen dat er op verschillende vlakken onder- danwel overdiagnostiek plaats vindt. In deze factsheet worden de resultaten van de analyses weergeven.