Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met urineweginfecties: diagnostiek en behandeling.

Verberne, L., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met urineweginfecties: diagnostiek en behandeling. Utrecht: Nivel, 2020. 15 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

In het rapport “Systematische analyse Infectieziekten” worden aanwijzingen voor meer zinnige zorg genoemd in het zorgtraject van patiënten met urineweginfecties. Bij urineweginfecties gaat het om een zeer grote groep patiënten die zorg nodig heeft waaraan (voor de totale groep) hoge kosten verbonden zijn [Zorginstituut Nederland, 2019]. Naar aanleiding hiervan heeft het Zorginstituut een aantal vragen opgesteld om meer inzicht te krijgen in het zorgtraject van urineweginfecties. In deze factsheet worden deze vragen beantwoord.