Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: hoe trouw zijn patiënten aan de huisarts?

Hansen, J., Jong, J. de, Groenewegen, P. Huisartsenzorg in cijfers: hoe trouw zijn patiënten aan de huisarts? Huisarts en Wetenschap: 2007, 50(7), p. 289.
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de cijfers over de huisartsenzorg uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze enorme databron van het Nivel bevat onder andere vele data over eerstelijnszorg in Nederland, waaronder de huisartsenzorg. De Nivel-cijfers over zorg bieden inzicht in de aard, omvang en de ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland.