Publicatie

Publicatie datum

Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten januari 2020 tot mei 2022.

Heins, M., Hek, K., Hooiveld, M., Hendriksen, J., Korevaar, J. Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten januari 2020 tot mei 2022. Utrecht: Nivel, 2022. 6 p.
Download de PDF
Serie: Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

Wat is de impact van de coronapandemie op het aantal en type huisartscontacten?
- Het aantal huisartsconsulten daalde tijdens de periodes van lockdown, het sterkste in maart-mei 2020 en in minder mate in de winter van 2020 en 2021.
- Het aandeel consulten korter dan 5 minuten lag bijna continu hoger dan voor de coronapandemie.
- Het aantal reguliere visites lag zo’n 20% lager dan voor de coronapandemie.