Impact coronapandemie op huisartsenzorg: meer korte consulten met de huisarts en meer contact met de praktijkondersteuner GGZ, minder visites
Nieuws
23-08-2023

Impact coronapandemie op huisartsenzorg: meer korte consulten met de huisarts en meer contact met de praktijkondersteuner GGZ, minder visites

De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Dit uit zich onder andere in de veranderingen in de consulten en visites die door de huisartsenpraktijk worden gegeven; in aantal, in duur en in vorm. Zo waren er in de tweede helft van 2022, toen alle coronamaatregelen waren vervallen, meer (korte) huisartsconsulten en meer contacten met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) dan voor de coronapandemie. Ook legden huisartsen minder visites af dan vóór de coronapandemie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Voor het onderzoek hebben we de cijfers van consulten in de huisartsenzorg over de tweede helft van 2022, toen ook de laatste coronamaatregelen waren vervallen, vergeleken met die van de tweede helft van 2019, voor de coronapandemie.

Per week gemiddeld zo’n 10 huisartsenconsulten meer dan voor corona

In de tweede helft van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten 5% boven het niveau van 2019. Voor een fulltime werkende huisarts (2095 patiënten) betekent dit zo’n 10 extra consulten per week. Sinds de coronapandemie (2020) zijn er meer korte consulten, dit zijn consulten van minder dan 5 minuten, en ook in 2022 is dit het geval. Daarnaast zien we dat er in de tweede helft van 2022 meer consulten van 5 tot 20 minuten werden gevoerd dan voor corona, in de tweede helft van 2019.

Nog steeds minder huisartsvisites dan voor corona

Het aantal reguliere visites dat huisartsen bij patiënten aan huis brachten was in de tweede helft van 2022 18% tot 19% lager dan in 2019. Voor een fulltime werkende huisarts betekent dit 1 visite minder per week. Mogelijk is er een relatie met de hoge werkdruk voor huisartsen, dit moet nader worden onderzocht.

Meer consulten bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Het aantal consulten met de POH-GGZ lag in de tweede helft van 2022 11% tot 12% boven het niveau van 2019. Voor een praktijk met 2095 patiënten betekent dit bijna 1 consult extra per week. Mogelijke verklaringen zijn gelegen in een groter aantal mensen met psychische problemen en de langere wachtlijsten voor de GGZ.

Over het onderzoek

Deze factsheet is een vervolg op eerder verschenen factsheet over de impact van de coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Voor het samenstellen van deze factsheets baseren we ons op gegevens van zo’n 350 huisartsen aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel voerde dit onderzoek naar de veranderde zorgvraag bij huisartsen uit in in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.