Publicatie

Publicatie datum

Indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden.

Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Verpleegkundigen die indiceren in de wijkverpleging voelen zich daarvoor competent. De normen voor het indiceren, ontwikkeld door beroepsvereniging V&VN in 2014, worden door bijna de helft van de indicerende verpleegkundigen gebruikt. Andere ondersteunende documenten zijn minder bekend en minder gebruikt. Verpleegkundigen die ondersteunende documenten wel gebruiken voelen zich vaker volledig competent in het indiceren dan degenen die dat niet doen. Drie kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging vindt dat de geïndiceerde zorg over het algemeen goed aansluit bij de zorgvraag van cliënten. Een kwart vindt de aansluiting redelijk. Daarnaast hebben verpleegkundigen diverse suggesties om de indicatiestelling beter en eenduidiger te laten verlopen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling