Publicatie

Publicatie datum

Indicatoren in de eerstelijns GGZ: een voorstudie naar de informatievoorziening in de eerstelijns GGZ voor zorggebruikers en verzekeraars.

Coppen, R., Verhaak, P.F.M. Indicatoren in de eerstelijns GGZ: een voorstudie naar de informatievoorziening in de eerstelijns GGZ voor zorggebruikers en verzekeraars. Utrecht: NIVEL, 2007. 48 p.
Download de PDF
Per 1 januari 2008 valt ook de GGZ onder de nieuwe zorgverzekeringswet. Er zullen meer keuzemogelijkheden ontstaan voor zorggebruikers en verzekeraars. De eerstelijns GGZ moet daarvoor transparant zijn en inzicht geven in de kwaliteit. Dat biedt de zorggebruiker houvast bij keuzes, en de zorgverzekeraar bij de inkoop van eerstelijns GGZ. Zorgaanbieders kunnen laten zien wat hun bijdrage is aan de kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg.

Er zal dus systematische informatie voorhanden moeten zijn over een aantal aspecten van de GGZ-hulpverlening. Bijvoorbeeld, wat vinden de cliënten van de zorg? Is de zorg professioneel uitgevoerd en hoe zijn de resultaten? En wat is het zorgaanbod? Variërend van tarieven en openingstijden tot mogelijke behandelingen en kwalificaties van de behandelaar. Het NIVEL heeft daarom op een rijtje gezet welke instrumenten er al zijn om de ervaringen van klanten, de kwaliteit en praktische informatie binnen de eerstelijns GGZ vast te leggen en ook gekeken voor welke aspecten nog instrumenten ontwikkeld moeten worden.

Uit het overzicht blijkt dat de aanzet er is tot een infrastructuur om op gestandaardiseerde wijze de ervaringen van cliënten te verzamelen en openbaar te maken. Het Centrum Klantervaring Zorg kan hier een belangrijke rol in spelen. Voor het gestandaardiseerd vastleggen van kwaliteit van zorg vanuit professioneel oogpunt zijn op beperkte schaal instrumenten ontwikkeld, maar bestaat er nog geen infrastructuur om de kwaliteit systematisch te meten en openbaar te maken. Wel komt via websites als ‘Kies Beter’ steeds meer ‘etalage–informatie’ over het zorgaanbod beschikbaar.