Publicatie

Publicatie datum

Individueel zorgplan: de lastige praktijk. Zorgproces is er niet goed op ingericht.

Boshuizen, D., Spitsbaard-Velmans, J., Brinkers, M., Leemrijse, C. Individueel zorgplan: de lastige praktijk. Zorgproces is er niet goed op ingericht. Medisch Contact: 2015, 70(6), p. 234-235.
Download de PDF
In de zorg voor chronisch zieken is het werken met een individueel zorgplan een belangrijke doelstelling. Maar een recent pilotproject in de diabeteszorg laat zien dat de organisatie van de zorg dit vooralsnog belemmert.