Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Corona en kwaliteit van leven. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd.

Boeije, H., Schelven, F. van. Infographic. Corona en kwaliteit van leven. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2021. 2 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de eerste meting, in okt-nov 2020, binnen het project 'Zorgen en zwaaien' (2020-2022), dat is gesubsidieerd door ZonMw en deel uitmaakt van het ZonMw-COVID-19-programma.

Ervaren kernpunten:
- Naasten ervaren meer psychische problemen door de coronacrisis.
- Naasten wiens familielid bij hen thuis woont zijn minder tevreden over hun leven dan andere naasten.
- Naasten vinden het moeilijker om hun familielid te ondersteunen dan voor de crisis. Het is lastig uit te leggen wat corona is.
- Over de samenwerking en de contacten met de begeleiders zijn veel naasten tevreden.