Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Corona en kwaliteit van leven. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd.

Boeije, H., Schelven, F. van. Infographic. Corona en kwaliteit van leven. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Onderzoek okt-nov 2020

Kernpunten:
- Naasten ervaren meer psychische problemen door de coronacrisis.
- Naasten wiens familielid bij hen thuis woont zijn minder tevreden over hun leven dan andere naasten.
- Naasten vinden het moeilijker om hun familielid te ondersteunen dan voor de crisis. Het is lastig uit te leggen wat corona is.
- Over de samenwerking en de contacten met de begeleiders zijn veel naasten tevreden.