Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Focus op naasten met thuiswonende familieleden: onderzoek april - mei 2021. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd.

Boeije, H., Leemrijse, C., Zonneveld, E., Schelven, F. van. Infographic. Focus op naasten met thuiswonende familieleden: onderzoek april - mei 2021. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2021. 2 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de tweede meting, in april-mei 2021, binnen het project 'Zorgen en zwaaien' (2020-2022), dat is gesubsidieerd door ZonMw en deel uitmaakt van het ZonMw-COVID-19-programma.

Conclusies
Naasten wier familieleden met een verstandelijke beperking thuis wonen rapporteren vaker mentale uitputting vanwege corona dan andere naasten.
- Vrijwel alle naasten met thuiswonende familieleden zoeken actief naar een alternatieve woonvoorziening of meer hulp zoals logeeropvang of weekendopvang.
- Vrijwel niemand heeft onverwachte voordelen ervaren van de coronacrisis.
- Naasten met thuiswonende familieleden weigeren vaker een vaccinatie dan andere naasten.