Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Focus op naasten van familieleden die zelfstandig wonen: onderzoek april - mei 2021. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd.

Leemrijse, C., Boeije, H.R., Zonneveld, E., Schelven, F. van. Infographic. Focus op naasten van familieleden die zelfstandig wonen: onderzoek april - mei 2021. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2021. 2 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de tweede meting, in april-mei 2021, binnen het project 'Zorgen en zwaaien' (2020-2022), dat is gesubsidieerd door ZonMw en deel uitmaakt van het ZonMw-COVID-19-programma.

Conclusies
- Door corona komt er meer zorg op de schouders van naasten met een zelfstandig wonend familielid, maar naasten hebben geen behoefte aan extra ondersteuning.
- Het welbevinden van bijna een derde van de mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen is door corona verslechterd.
- Naasten maken zich wel zorgen over de gevolgen van een eventuele derde lockdown, want de rek is er bij hun familielid inmiddels wel uit.
Gegevensverzameling