Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces: resultaten van een Burgerplatform.

Heringa, M., Floor-Schreudering, A., Kohli, A., Kwint, H.F., Kempen, T.G.H., Schackmann, L., Tuyl, L. van. Infographic. Grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces: resultaten van een Burgerplatform. Leiden / Utrecht: SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy / Nivel, 2023. 1 p.
Download de PDF
In deze infographic is het voorschrijfproces bij de apotheker in een beeldend stoomschema uitgebeeld.

Deze infographic hoort bij de publicatie 'Het perspectief van burgers op een grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces: verslag van een Burgerplatform'
(https://www.nivel.nl/nl/publicatie/het-perspectief-van-burgers-op-een-grotere-rol-van-de-apotheker-het-voorschrijfproces).
Gegevensverzameling