Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Nivel Jaarverslag 2021 in beeld.

Coppen, R. Infographic. Nivel Jaarverslag 2021 in beeld. Utrecht: Nivel, 2022. 2 p.
Download de PDF
In 2021 hebben we de nieuwe Nivel-onderzoeksagenda 2022-2024 opgesteld. De agenda is in dialoog met het veld tot stand gekomen en focust op vier grote, maatschappelijke uitdagingen die we als samenleving moeten aangaan. Bij elke uitdaging geven we aan hoe we met ons onderzoek een bijdrage leveren in het vinden van oplossingen.