Nivel jaarverslag 2021 – missiegedreven onderzoek brede gezondheidszorg
Nieuws
07-11-2022

Nivel Jaarverslag 2021 – missiegedreven onderzoek brede gezondheidszorg

Het Nivel heeft ook in 2021 onderzoek gedaan naar de vragen die spelen in de volle omvang van de gezondheidszorg. Hiermee geven we invulling aan onze missie, die kortgezegd neerkomt op het bieden van ‘kennis voor betere zorg’. Daarnaast hebben we in 2021 de nieuwe Nivel Onderzoeksagenda 2022-2024 opgesteld. De agenda is in dialoog met het veld tot stand gekomen en focust op vier grote, maatschappelijke uitdagingen die we als samenleving moeten aangaan. Ook hiermee positioneren we ons en ons onderzoek nadrukkelijk in de driehoek van samenleving, beleid en wetenschap.

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Missiegedreven onderzoek

Ook de komende jaren doen we onderzoek naar de vele vragen die spelen in de volle omvang van de gezondheidszorg. In essentie draait al het onderzoek van het Nivel om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om zorg bij de huisarts, zorg rond het levenseinde, zorgaanbod in de krimpgebieden of patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. Met ons onderzoek geven we ieder jaar weer invulling aan onze missie ‘Kennis voor betere zorg’ en de vier bijbehorende kernwaarden ‘Maatschappelijk relevant’, ‘Wetenschappelijk betrouwbaar’, ‘Verbindend’ en ‘Onafhankelijk maar betrokken’.

Fragment van de infographic van het Nivel-jaarverslag 2021: de invulling van onze vier kernwaarden

Nivel jaarverslag 2022

Onderzoeksagenda 2022-2024: focus op vier grote, maatschappelijke uitdagingen

De komende jaren leggen we nadruk op vier complexe vraagstukken die ons als maatschappij allen aangaan en ook in de zorg een prominente rol spelen. In onze nieuwe onderzoeksagenda hebben we deze vraagstukken beschreven in de vorm van maatschappelijke uitdagingen: ‘Gezond zijn en gezond blijven’, ‘Naar een inclusieve samenleving’, ‘De zorgprofessional van de toekomst’ en ‘Duurzame gezondheidszorg’. Bij elke uitdaging geven we aan hoe we met ons onderzoek een bijdrage leveren, nu en in de komende jaren, in het vinden van oplossingen. Klik op een ‘uitdaging’ voor meer informatie:

Nivel-Label-U1-Gezond-zijn-en-blijven_190px
Nivel-Label-U2-Inclusieve-samenleving
Zorgprofessional van de toekomst
Nivel-Label-U4-Duurzame-gezondheidszorg

In gesprek zijn en blijven

We zijn gericht op een brede verspreiding al onze onderzoeksresultaten; al onze kennis die uit onderzoek voortkomt is dan ook openbaar toegankelijk. Het spreekt voor zich dat we open staan voor iedereen die goede ideeën heeft voor de nadere invulling van ons onderzoek en de bruikbaarheid van onze resultaten. Stuur ons een e-mail (info@nivel.nl); we kijken uit om met u in gesprek te gaan en te blijven!

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.