Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Nivel Verbindt: E-health... een oplossing op zoek naar een probleem?

Swinkels, I., Huygens, M., Wouters, M., Groot, J.F. de. Infographic. Nivel Verbindt: E-health... een oplossing op zoek naar een probleem? Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Terwijl e-healthtoepassingen als paddenstoelen uit de grond schieten, blijkt uit de eHealth-monitor dat er nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt. E-health zou een rol kunnen spelen bij het omgaan met veel zorgproblemen, denk aan vergrijzing, een toename van het aantal mensen met een chronische aandoening, personeelstekorten en complexere problematiek. Maar is dit echt wel zo? En hoe zou e-health die rol dan kunnen innemen? In de Nivel Verbindt-bijeenkomst op 25 januari 2019 vormden deze vragen het uitgangspunt voor twee inspirerende denksessies met zorgverleners, innovatiemanagers en andere geïnteresseerden.