Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Overkoepelende indicatoren programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018

Grosscurt, R., Knapen, J., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Infographic. Overkoepelende indicatoren programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018 Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Deze infrographic geeft beedlend de resultaten weer van het onderzoek zoasl beschreven in het bijbehorende rapport met dezelfde titel (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/meting-overkoepelende-indicatoren-programma-onbeperkt-meedoen-2016-2018)

In 2018 publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met vele partners het programma ‘VN-verdrag Onbeperkt meedoen!’. Het programma kent als basis het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. De ambitie van het programma is dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Het Nivel heeft op verzoek van het Ministerie van VWS indicatoren geïnventariseerd en geselecteerd bij deze overkoepelende ambitie.

De cijfers laten de situatie in 2018 zien. Daarnaast staan cijfers uit 2016 in het rapport.
Over het algemeen komen de cijfers uit beide jaren overeen. Alle indicatoren worden ook in 2019 gemeten,
waardoor de mogelijkheid voor een volgende meting in 2020 bestaat.