Afgesloten
2019

Overkoepelende indicatoren Onbeperkt meedoen! Meting 2019

Duur: sep - dec 2019

Achtergrond
In 2018 publiceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma 'VN-verdrag Onbeperkt meedoen! Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap'. In dit programma constateert het ministerie dat mensen met een beperking drempels ervaren bij het meedoen in de samenleving. Er is een aanpak ontwikkeld bestaande uit zeven actielijnen om eraan bij te dragen dat mensen beter naar wens en vermogen kunnen meedoen. De overkoepelende ambitie van het programma Onbeperkt meedoen! is dat mensen met een beperking zélf ervaren dat ze beter naar wens en vermogen kunnen meedoen. Monitoring van dit overkoepelend doel maakt naast de monitoring van de actielijnen deel uit van het programma.

Doel
In dit project heeft het Nivel in samenwerking met het ministerie en andere kennisinstituten indicatoren vastgesteld om het overkoepelende doel van het programma te monitoren. Deze eerste meting vindt plaats in 2019.

Methode
Voor zover beschikbaar werken we de geselecteerde indicatoren uit voor mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking en voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Waar mogelijk worden de indicatoren vergeleken met de uitkomsten van de algemene bevolking.

Resultaat
We publiceren onze bevindingen in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
RIVM, Trimbos instituut, Patiëntenfederatie Nederland