Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Toename contact met de huisartsenpost voor baby’s en jonge kinderen (0-4 jaar).

Ramerman, L., Verheij, R. Infographic. Toename contact met de huisartsenpost voor baby’s en jonge kinderen (0-4 jaar). Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Kernpunten
- Vooral jonge kinderen maken vaak gebruik van de zorg op de huisartsenposten.
- In 2018 steeg het aantal contacten op de huisartsenpost (HAP) voor baby’s en jonge kinderen ten opzichte van 2017. Dit kwam voornamelijk door een toename van de telefonische consulten.
- Het aantal consulten waarbij de jonge patiënten ofwel de huisartsenpost bezochten ofwel thuis werden bezocht door een arts, bleef nagenoeg gelijk.