Publicatie

Publicatie datum

Informatiebehoeften.

Dijk, L. van, Hendriks, M., Zwikker, H., Vervloet, M. Informatiebehoeften. PiL: Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn: 2017, 21(2), p. 42-45.
Download de PDF
Veel Nederlanders gebruiken geneesmiddelen. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de werking van deze geneesmiddelen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Het aanbod aan geneesmiddeleninformatie in Nederland is gevarieerd.
Uit ons onderzoek blijkt dat de variatie in informatie goed aansluit bij de verschillende behoeften die mensen hebben. Maar door het grote aanbod kunnen mensen vaak moeilijk de informatie vinden die ze zoeken. Mensen vinden dat het de taak van de zorgverlener is om hen naar goede informatiebronnen te verwi jzen. Ook vinden zij de informatie soms te ingewikkeld. Laagopgeleiden hebben al op jongere leeftijd meer moeite met het zoeken, vinden en begrijpen van informatie. De bijsluiter is de meest gebruikte informatiebron, die wel beter benut kan worden: de informatie moet korter, gemakkelijker en met een duidelijkere vormgeving. Een mogelijke aanvulling op de bijsluiter, met name voor laaggeletterden en oudere migranten, is het gebruik van animatievideo’s. (aut. ref.)