Afgesloten
2016

Informatiebehoeften patiënten over geneesmiddelen, 2016

Duur: mrt -okt 2016

Achtergrond
Patiënten hebben veel vragen over geneesmiddelen. Er is al veel informatie over geneesmiddelen beschikbaar, ook op internet. Maar hoe goed kunnen patiënten deze informatie vinden en evalueren?

Doel
Het doel van dit onderzoek is: Het in kaart brengen van de behoefte van patiënten in Nederland als het gaat om verstrekking van informatie over geneesmiddelen en het formuleren van aanbevelingen over hoe deze informatievoorziening verbeterd kan worden

Methode
- Literatuurstudie (beknopt) op het gebied van gezondheidsinformatie.
- Online peiling onder 2000 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg om inzicht te krijgen in het zoekgedrag van verschillende groepen patiënten
-Test van bestaande informatiebronnen waarbij aan 25 patiënten gevraagd wordt informatie te zoeken en beoordelen, gebruik makend van de “thinking aloud” methode.
- Focusgroepen met patiënten die een verschillend zoekgedrag vertonen om hun wensen voor informatie nader in kaart te brengen

Resultaat
Resultaat 1: Inzicht in zoekgedrag van verschillende groepen patiënten
Resultaat 2. Inzicht in behoeften aan informatievoorziening
Resultaat 3: Inzicht in de discrepantie tussen de huidige en de gewenste en aanbevelingen voor verbetering die hieruit voortvloeien
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS-GMT
Projectpartners
ASCoR - Universiteit van Amsterdam; UPPER - Universiteit Utrecht; Artificial Industry