Publicatie

Publicatie datum

Informatievoorziening door de zorgverzekeraar.

Esch, T. van, Brabers, A., Kroneman, M., Jong, J. de. Informatievoorziening door de zorgverzekeraar. Utrecht: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Het is van belang dat zorgverzekeraars verzekerden informeren over de verschillende typen polissen (bijv. natura of restitutie), zodat verzekerden een goede keuze kunnen maken. Hiervoor moet informatie aanwezig , vindbaar en begrijpelijk zijn voor verzekerden. Om dit in kaart te brengen analyseerden wij websites van zorgverzekeraars, volmachten en vergelijkingssites. Ook is onderzocht of het taalniveau van de teksten op de websites niet moeilijker dan B1 was (eenvoudig Nederlands, begrijpelijke taal voor zo’n 95% van de bevolking). Daarnaast hebben we tijdens een focusgoepdag bekeken in hoeverre verzekerden in de praktijk de informatie op de websites kunnen vinden en begrijpen. (aut. ref.)