Publicatie

Publicatie datum

Inspelen op veranderingen in de zorg: ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.

Maurits, E.E.M., Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Inspelen op veranderingen in de zorg: ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Op basis van demografische en epidemiologische ontwikkelingen, veranderingen in het zorgbeleid, en veronderstelde veranderingen in voorkeuren van cliënten kan verwacht worden dat het werk van zorgverleners ook verandert. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van zorgverleners met veranderingen in de zorgvraag en hun taken. Het onderzoek richtte zich op verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners in de volgende zes sectoren: de thuiszorg, de intramurale ouderenzorg, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, de GGZ en de gehandicaptenzorg.
Dit onderzoek laat zien dat zorgverleners veranderingen ervaren in de zorgvraag van cliënten en in hun taken. Zorgverleners voelen zich competent voor het inspelen op veel van de veranderingen die zij ervaren. Er zijn echter ook veranderingen waar zorgverleners zich minder competent voor voelen. Ruim de helft heeft behoefte aan bij- of nascholing, bijvoorbeeld in het samenwerken met mantelzorgers. Hoewel de meerderheid zich gesteund voelt door de organisatie in de omgang met veranderingen, heeft meer dan de helft bij het inspelen op veranderingen ook behoefte aan vermindering van administratieve taken en regels (meer vrijheid in handelen). De onderzoeksresultaten vatten we hieronder samen, waarna we afsluiten met aanbevelingen voor het onderwijs, beleid en de praktijk van de zorg. (aut. ref.)
Gegevensverzameling