Publicatie

Publicatie datum

Integratie van zorg: inzichten uit (onderzoeks)programma’s tussen 2005 en 2017.

Vrijhoef, H.J.M., Baan, C.A., Nieboer, A.P., Batenburg, R.S., Valentijn, P.P. Integratie van zorg: inzichten uit (onderzoeks)programma’s tussen 2005 en 2017. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2017, 95(5)
Download de PDF
Omzorg beter te laten aansluiten op de behoeften van individuele zorgvragers kent Nederland diverse (onderzoeks) programma’s waarbij integratie van zorg een belangrijke rol speelt. Met dit artikel beogen we lessen uit deze programma’s te trekken. Hiertoe beschrijven we op programmaniveau wat de doelen waren (doelen), welke kernactiviteiten zijn verricht (activiteiten), hoe deze zijn geëvalueerd (evaluatie) en welke hoofdaanbevelingen hieruit voortvloeien (aanbevelingen). (aut. ref.)