Publicatie

Publicatie datum

Intensivering van de virologische diagnostiek bij de influenza surveillance via huisartspraktijken: een haalbaarheidsstudie

Hooiveld, M., Yzermans, C.J., Bakker, D. de, Schellevis, F. Intensivering van de virologische diagnostiek bij de influenza surveillance via huisartspraktijken: een haalbaarheidsstudie Utrecht: NIVEL, 2009. 34 p.
Download de PDF
Het doel van deze haalbaarheidsstudie is te onderzoeken of een uitbreiding van de virologische diagnostiek – bij de uitbreiding van de epidemiologische surveillance – nodig is en zo ja, in welke mate en onder welke voorwaarden.