Publicatie

Publicatie datum

Inventarisatie kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden: stand van zaken en lacunes.

Groot, K. de, Francke, A. Inventarisatie kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden: stand van zaken en lacunes. Utrecht: Nivel, 2021. 36 p.
Download de PDF
Achtergrond
Het is voor de kwaliteit van zorg van groot belang dat verpleegkundigen en verzorgenden hun handelen baseren op actuele kennis en inzichten. Om dit te faciliteren worden onder meer vanuit het ZonMw-programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onder de koepelterm kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen die vooral de inhoudelijke elementen van zorg beschrijven, evenals zorgstandaarden die vooral gaan over het perspectief van zorggebruiker en de organisatie van zorg. Het is belangrijk om te weten welke onderwerpen prioriteit hebben om kwaliteitsstandaarden voor te ontwikkelen of te actualiseren. Om dit helder te krijgen wordt in 2020-2021 de ‘Programmeringsstudie Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’ uitgevoerd. De inventarisatiestudie uit dit rapport is daar onderdeel van.

Doel
Het doel van de inventarisatiestudie is inzicht geven in voor welke onderwerpen er al relevante kwaliteitsstandaarden zijn en voor welke onderwerpen er nog lacunes zijn.

Resultaten
We vonden 158 kwaliteitsstandaarden die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op verpleegkundigen en verzorgenden en die niet ouder dan vijf jaar waren. Daarnaast inventariseerden we ook welke kwaliteitsstandaarden ouder zijn en mogelijk herzien moeten worden. We maakten een overzicht van alle kwaliteitsstandaarden, zie https://documenten.nivel.nl/kwaliteitsstandaardenoverzicht-2020.xls.